Ikasblogak 2013

Jardunaldiaren bloga

“Iparra, non? Joerak IKTak eta hezkuntza alorrean” – Maite Goñi

Tituluak sugeritzen duen moduan, Maite Goñik etorkizun hurbilera begirako irakaskuntza alorrean IKT joeretan zentratu du bere hitzadia.
Hori egiteko, Maite New Media Consortium-ek landutako NMC Horizon Report 2013 txostenean oinarritu da. Bertan deskribatzen dira datozen urteetan oinarrizko hezkuntzako ikastetxeetan orokortuko diren sei teknologia mota berriak, hiru epetan banatuta: datozen 12 hilabetetan, 2-3 urtetan eta 4-5 urtetan.

Datu horiek ondoren laburbiltzen dira:

 • Urtebete edo gutxiagoko epea: Informatika hodeian; Mobile Learning (Ikasketa mugikorra)
 • 2-3 urteko epea: Ikasketen datuen analisia; Eduki irekiak
 • 4-5 urtera: 3Dko inpresioa; Laborategi birtualak

……………………………………………………………………….

Como sugiere el título de la conferencia, Maite Goñi ha centrado la misma en las tendencias de utilización de nuevas tecnologías en el mundo educativo.
Para ello, Maite se ha basado en el informe NMC Horizon Report 2013, elaborado por el New Media Consortium, donde se describen los seis nuevos tipos de tecnologías que van a ser de uso generalizado en los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria a lo largo de tres plazos de adopción: en los próximos doce meses, en dos-tres años y en cuatro-cinco años.

Dichos datos se resumen el la siguiente tabla:

 • Un año o menos: Informática en la Nube; Mobile Learning (Aprendizaje Móvil)
 • 2-3 años: Analíticas de Aprendizaje; Contenido Abierto
 • 4-5 años: Impresión 3D; Laboratorios Virtuales

 

One Comment

 1. Maite Goñiren hitzaldia ikus-entzun-gai
  http://youtu.be/yJJ0ItH552Y
  On egin
  J